ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η ικανοποίηση ασθενών αντικατοπτρίζει την ποιότητα της υπηρεσίας από την προοπτική του ασθενή. Κάθε ασθενής ενός ιατρείου/κλινικής έχει προσωπικές προσδοκίες, αντιλαμβάνεται διαφορετικά το περιβάλλον του και αξιολογεί εντελώς εξατομικευμένα ό,τι προσλαμβάνει. Συνεπώς στην καλλιέργεια της ικανοποίησης ασθενών δεν είναι σημαντική μόνο η αντικειμενική υπηρεσία, αλλά αντίθετα, πολύ περισσότερο η υπηρεσία που αντιλαμβάνεται υποκειμενικά ο ασθενής.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Eίναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε κατάλληλες μεθόδους που καθιστούν μετρήσιμη και συγκρίσιμη αυτή την υποκειμενική άποψη του ασθενή. Ως Ικανοποίηση Ασθενών νοείται η σχέση μεταξύ των προσδοκιών του ασθενή και της εκπλήρωσης αυτών των προσδοκιών. Ο ασθενής συγκρίνει συνεπώς τις προσδοκίες του με την υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη υπηρεσία. Αν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ προσδοκιών και παρασχεθείσας υπηρεσίας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά κανόνα την ικανοποίηση του ασθενή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ0
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ0

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΟΤΑΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΤΑΝ ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ Η ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

p
p

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Διατήρηση ασθενών υφίσταται όταν λαμβάνουν χώρα επανειλημμένες επαφές ανάμεσα στον ασθενή και τον ιατρό. Για να επιτευχθεί και να εδραιωθεί η διατήρηση ασθενών, απαιτούνται διαρκείς και συνεχείς ενέργειες. Τη διατήρηση ασθενών ενισχύει ιδιαίτερα, όταν ο ασθενής ικανοποιείται. Για την οικονομική επιτυχία του ιατρείου, η διατήρηση ασθενών είναι καθοριστική.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Όπως αποδείχθηκε, η ικανοποίηση ασθενών είναι μία σημαντική προϋπόθεση για τη συνεχή επιτυχία του ιατρείου. Για αυτό το λόγο κάθε ιατρείο θα πρέπει να προσπαθεί να επιτυγχάνει αυξημένη ικανοποίηση ασθενών και να τη διατηρεί μακροπρόθεσμα. Για να υπάρχει αντιληπτή και μακροπρόθεσμη επιτυχία, θα πρέπει να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα βελτίωσης. Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να καταγράφεται συνεχώς η ικανοποίηση ασθενών, να αξιολογείται, να εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα και να εφαρμόζονται. Μία συστηματική διαδικασία δεν προωθεί απλά την επιτυχία των μέτρων αλλά βοηθά ως σημείο προσανατολισμού τον ιατρό και την ομάδα του κατά τη διαδικασία. Συνεπώς το ζητούμενο είναι η μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών, η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και η βελτιστοποίηση των σχέσεων με τους ασθενείς.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ